SUPROFOS 25


Nawóz WE mineralny granulowany TYP: NPK(Ca,Mg,S) 5:10:25:(2,5:2:13)            

PRZEZNACZENIE 

SUPROFOS 25 przeznaczony jest do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne ozime i jare. Stosowanie tego nawozu na łąki i pastwiska jest szczególnie wskazane, ponieważ zawarty w nim magnez poprawia jakość paszy. Ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do fosforu, jest to idealny nawóz

pod rośliny okopowe i na gleby o niskiej zawartości potasu przyswajalnego. Skład chemiczny naszego nawozu został tak zbilansowany, aby zaspokajać wszystkie potrzeby roślin uprawnych w zakresie dostarczanych składników pokarmowych.                  

WŁAŚCIWOŚCI

 

Nawóz wieloskładnikowy SUPROFOS 25 otrzymywany jest z surowca fosforonośnego, wysokoprocentowej soli potasowej, magnezytu i siarczanu amonu. Produkowany jest w postaci granulowanej, co zapewnia równomierny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje powolne i równomierne uwalnianie wszystkich składników pokarmowych. Stosowana technologia produkcji zapewnia obecność wszystkich składników w każdej granulce nawozu. SUPROFOS 25 zawiera w swym składzie obok azotu, fosforu, potasu i magnezu także siarkę, która jest szczególnie przydatna ze względu na coraz częściej pojawiający się problem niedoboru tego składnika w glebach, jako czynnik ograniczający plonowanie roślin. Obecność wapnia, który jest ważnym makroelementem, wpływa korzystnie na szereg właściwości gleby, warunkujących wysoką efektywność nawożenia. W skład nawozu wchodzi również zestaw mikroelementów niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.

SKŁAD CHEMICZNY

 

Nazwa składnika % wagowy
AZOT (N) 5
FOSFOR (P2O5) 10
POTAS (K2O)
25
WAPŃ (CaO) 2,5
MAGNEZ (MgO) 2
SIARKA (SO3) 13
Mikroskładniki: bor (B), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), cynk (Zn)

Uwaga: N, P2O5, K2O podano w wielkości przyswajalnej dla roślin

ZASADY STOSOWANIA 

SUPROFOS 25 jest typowym nawozem przedsiewnym i po rozsiewie należy go wymieszać z glebą na głębokość 10-15 cm . Nadaje się na wszystkie gleby niezależnie od ich zwięzłości. Na użytki zielone nawóz stosuje się wczesną wiosną, przy czym w przypadku stosowania dawki nawozu powyżej 250 kg na ha powinno się ją podzielić na dwie części stosując drugą dawkę po pierwszym pokosie łąki lub po drugim wypasie. Głównym składnikiem nawozu jest potas dlatego wielkość dawek należy dostosowywać do potrzeb potasowych nawożonych roślin przy uwzględnieniu przewidywanego plonu oraz zawartości gleby w potas przyswajalny dla roślin.

DAWKI NAWOZU 


Nawożona roślina
Plon (t/ha)
Zawartość fosforu przyswajalnego w glebie
bardzo niska i niska średnia wysoka i bardzo wysoka
Zboża ozime 4,5 400 350 300
Rzepak ozimy 3,0 500 400 300
Zboża jare 4,0 400 350 300
Kukurydza na ziarno 7,0 500 400 300
Kukurydza na kiszonkę 50,0 500 400 300
Burak cukrowy (bez obornika) 40,0 900 750 600
Ziemniak (bez obornika) 35,0 850 700 650
Strączkowe na nasiona 3,0 400 350 300
Łąki (siano) 7,0 350 300 250
Pastwiska (zielonka) 30,0 350 300 250

 
Jeżeli nie jest znana zawartość potasu w glebie zaleca się dawki jak dla gleby średnio zasobnej. Jeśli okopowe (buraki i ziemniaki) uprawiane są na oborniku, to zalecane wyżej dawki nawozu należy zmniejszyć o 200-300 kg na ha.

OPAKOWANIE I SKŁADOWANIE

Nawóz konfekcjonowany jest w worki wentylowe (masa netto 50 kg) lub big - bagi (masa netto 500 kg). Istnieje także możliwość zakupu nawozu (worki wentylowe) na paletach. Nawóz należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i przewiewnych lub na utwardzonych placach składowych. Chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).

CERTYFIKATY DLA NAWOZU SUPROFOS  25

1. Certyfikat Nr B/13/20003/10/PC/D uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa "B" przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

 certyfikat nr B/13/20003/10/PC/D

2. Certyfikat nr Z/13/20162/10/PCpotwierdzajacy zgodność z typem nawozu oznaczonym znakiem                " NAWÓZ WE ".

 certyfikat nr Z/13/20162/10/PC

3. Certyfikat nr Q/13/20004/10/PC uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem jakośći "Q".

certyfikat  nr Q/13/20004/10/PC

 


Aktualności:


2014-10-08
CHEMIKA EXPO 2014
Czytaj dalej>>>


2014-10-06
FOSFAN SA nagrodzony na targach AGRO POMERANIA 2014 w Barzkowicach.
Czytaj dalej>>>

pokaż wszystkie aktualności